Úvod

Kvalifikované úradné a odborné preklady z/do anglického jazyka

30 rokov praxe a skúseností

Oblasti špecializácie:

 • právo
 • legislatíva SK a EÚ
 • rozsudky
 • texty v rámci operačných programov EÚ
 • ekonómia (zmluvy, účtovné závierky, výpisy z obchodného registra, verejné obstarávania …)
 • chémia (karty bezpečnostných údajov…)
 • medicína (lekárske správy, klinické skúšania…)
 • BOZP
 • ochrana životného prostredia
 • hutníctvo
 • patenty
 • manuály
 • technické listy
 • matričné doklady
 • dokumentácia na prihlasovanie motorových vozidiel
 • a iné….

Používané CAT nástroje:

 • SDL Trados Studio 2015
 • memoQ

Comments are closed