Referencie

Viac ako 30 rokov poskytovania prekladateľských služieb.

Klientela:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach
 • Technická univerzita v Košiciach
 • UPJŠ v Košiciach
 • Inžinierske stavby, a.s., Košice
 • DSIT Dana Švancarová-Chion, Paríž, Francúzsko
 • BeneDictum Kft, Miškolc, Maďarsko
 • Masnyk Legal, s.r.o.
 • Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o., Košice
 • JUDr. Tibor Šafárik, Košice
 • Steiner & Associates s.r.o., Košice
 • Dualcom, s.r.o.
 • Skanska SK a.s.
 • VANTECH s.r.o.
 • LEXIKA s.r.o.
 • Súdy, prokuratúra, polícia a iné štátne orgány

Comments are closed